nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

« Skicák

leteckej-komiks

    … tentokrát zcela vážné téma, opět kdysi v období základky :)