Bez komentáře

Život je fakt videohra. Je dáno Bohem jak skončí a my ji můžeme buďto dohrát dle pravidel a manuálu Bible, nebo se na to vys*at a nechat se smazat. No a jelikož Bůh ví, že jsme jen hlína a nedokážeme být jako On sami od sebe, tak nám sem dal Ježíše, aby: “…každý kdo v něho věří nezahynul ale měl život věčný.” Jan 3,16 Toť vše. Stačí ne?

“Poznal jsem, že všechno, co Bůh učiní, to bude pro věčnost; není možné k tomu nic přidat a není možné od toho nic ubrat. Bůh to udělal, aby lidé měli před ním bázeň. To, co je, je odedávna, i co má být, už dávno bylo. Bůh posoudí to, co pominulo.” Kazatel 3:14‭-‬15

“Neodvleč mě s ničemy, s činiteli nepravosti, s těmi, kdo se svými bližními mluví pokojně, ale v jejich srdci je zlo. Dej jim podle jejich skutků, podle jejich zvrácených činů, podle díla jejich rukou jim dej, vrať jim, co vykonali! Oni neuvažují o Hospodinově jednání, o díle jeho rukou. Strhne je a už je nezbuduje.” Žalmy 28:3‭-‬5

“Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Pánův den přijde jako zloděj [v noci]. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno [takto] rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti [vy], kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.” 2 Petr 3:9-13

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král