Dejte si věci do těch… do souvislostí!

“A když se ten prorok dá svést a promluví slovo, svedl jsem ho já Hospodin. Vztáhnu proti němu svou ruku a vyhladím jej zprostřed svého izraelského lidu.” (CSP’09 Ezechiel 14:9)

“Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: “Jsem pokoušen od Boha.” Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.” (CSP’09 Jakub 1:13)

“A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého [, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen].” (CSP’09 Matouš 6:13)

“Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím. Vždyť je napsáno: “On chytá moudré v jejich chytráctví.”” (CSP’09 1 Korintským 3:19)

“Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha.” (CSP 1. Korintským 4:5)

“Ale jeden ze starších mi říká: “Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.”” (CSP’09 Zjevení 5:5)

“A [Bůh] setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, [neboť] první věci pominuly.”” (CSP’09 Zjevení 21:4)

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král