ČlánkyKultura

Jerusalem (Out Of Darkness Comes Light – Z temnoty přichází světlo) / Matisyahu

youtube nahled
Lyrics / text :

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

In the ancient days, we will return with no delay
Picking up the bounty and the spoils on our way
We’ve been traveling from state to state
And them don’t understand what they say

3, 000 years with no place to be
And they want me to give up my milk and honey
Don’t you see? It’s not about the land or the sea
Not the country but the dwelling of his majesty

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do
Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Rebuild the temple and the crown of glory
Years gone by, about sixty
Burn in the oven in this century
And the gas tried to choke but it couldn’t choke me

I will not lie down, I will not fall asleep
They come overseas, yes, they’re trying to be free
Erase the demons out of our memory
Change your name and your identity

Afraid of the truth and our dark history
Why is everybody always chasing we?
Cut off the roots of your family tree
Don’t you know that’s not the way to be?

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do
Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Caught up in these ways, and the worlds gone craze
Don’t you know it’s just a phase?
Case of the Simon says
If I forget the truth, then my words won’t penetrate

Babylon burning in the place, can’t see through the haze
Chop down all of them dirty ways
That’s the price that you pay for selling lies to the youth
No way, not ok, oh, no way, not ok, hey

Ain’t no one gonna break my stride
Ain’t no one gonna pull me down
Oh, no, I got to keep on moving
Stay alive

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do
Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do
Jerusalem

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do
Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je.

Za dávných dnů, se navrátíme bez opoždění,
Sbírajíce naší cestou odměnu a kořist.
Cestovali jsme ze státu do státu,
a oni nerozumí tomu, co říkají…Tři tisíce let, bez místa, kde žít,
a teď po mě chtějí, abych se vzdal svého mléka a medu.
To nevidíte? To není o zemi a o moři,
nikoli o zemi, ale o příbytku jeho Vznešenosti!

Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je. Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je.

Obnovte chrám a korunu slávy!
Roky utekly, asi šedesát,
Spáleni v troubě v tom století.
Plyn se snažil udusit, ale mě, udusit nemohl.

Nelehnu si, neusnu!
Přicházejí ze zámoří, ano, snaží se osvobodit:
Vymažte démony z naší paměti,
změn jméno a svou identitu.


Děsíme se pravdy a naší temné historie.
Však proč nás vždycky všichni pronásledují?
“Odsekni se od svejch kořenů a rodiny”
To nevíte, že takhle to být nemá?!

Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je. Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je.

Chyceni v takových způsobech, a světy se zblázní…
Nevíte že tohle je jen období?
Šimonova záležitost říká:
Když zapomenu na pravdu, má slova neproniknou…

Babylon ve svém místě hoří, a skrz dým není vidět,
Rozsekejte všechny ty špinavý způsoby,
To je ta cena kterou platíte za to že prodáváte lež mládeži,
V žádném případě, není to v pořádku, oh, v žádném případě, to není v pořádku, hey!

Nikdo mě nezastaví,
nikdo mě nestáhne dolů,
Ale ne, musím jít dál,
zůstat živý.

Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je. Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je.

Jeruzaléme…

Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je. Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
oheň ze mě nevyšlehne mou řečí.
Jeruzaléme, pokud na tebe zapomenu,
nech mou pravou ruku zapomenout, k čemu je.


Kultura Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král