Křesťanství a úvěrová smlouva

Ze studijního textu (2017):
Spoludlužníkem se v kontextu úvěrové smlouvy rozumí osoba, která je povinná na základě dohodnutých smluvních podmínek splatit dlužnou částku včetně úroků a poplatků věřiteli, se kterým uzavřela smluvní vztah.

A z toho tedy plyne, že: Ježíš se stal vlastně svým lidstvím naším spoludlužníkem vůči Bohu a jako spoludlužník náš dluh vůči Bohu splatil.

Římanům 10,3–4 ČSP: Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.

Ze studijního textu (2020):
Bonita klienta je: schopnost klienta splácet pohledávku vůči věřiteli.

A Bůh nás stvořil nebonitní.

Římanům 11:32 ČSP: Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

Přihlížel jsem, jak onen roh vede válku se svatými a jak je přemáhá, až přišel Věkovitý a soud byl dán svatým Nejvyššího a nadešla doba, že to království ovládli svatí. (CSP Daniel 7:21-22)

zdroje:
2. Korintským 5:14-21
Jan 3:16-21
Jan 5:19‭-‬29
Efeským 2:8‭-‬9
Římanům 8:31‭-‬34
Žalmy 143:10
Matouš 26

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král