Křik do nebe

Proč mi to dáváš znát!?
Jak to mám vysvětlovat!?


To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. (CSP 2. Korintským 4:17-18)

Kazatel 9,1 (ČSP): Tohle všechno jsem totiž uložil do svého srdce, abych to všechno objasnil; jak spravedliví a moudří i jejich činy jsou v Boží ruce. Ani lásku ani nenávist člověk nezná, všechno je před ním.

Co chcete vymýšlet proti Hospodinu? On učiní konec! Soužení dvakrát nepovstane. (CSP Nahum 1:9)

První Korintským 8,1–2 (ČSP): Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat.

První Korintským 7,29–31 (ČSP): Ale toto vám, bratři, říkám, [že] čas je zkrácený. A tak i ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli; a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by nic nevlastnili; a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali; neboť způsob tohoto světa pomíjí.


Žalm 139
Žalm 50 (CSP)
Žalm 51 (CSP)
Jan 3 (CSP)
Jan 4 (CSP)
Matouš 10 (CSP)
Efezským 3 (CSP)
Římanům 9 (CSP)

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král