Láska

Dá se láska vynutit?! Zasloužit?! Koupit?!
Dá se snad ukrást?! Vymoci, či získat vlastním přičiněním?! Dá se vůbec takhle ptát, když láska člověka přesahuje?! Není spíše člověk vlastněn láskou?!

To je pak rozumnější se vzdát. A je snad ostuda, vzdát se Bohu?!

Ale zůstat Bohu věrný, a neučinit nic zlého ani špatného, dokázal jenom Ježíš.

Musí být mnoho podobného mezi tím, kdo Bůh je, jeho vztahu k lidem a mezi Bohem a lidmi a jejich vztahy navzájem…První list Janův 4,8 (ČSP): Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

Ámos 4,13 (ČSP): Hle, ten, kdo vytváří hory a tvoří vítr, kdo oznamuje člověku, jaké je jeho myšlení, kdo činí rozbřesk temnotou a kráčí po návrších země, Hospodin, Bůh zástupů je jeho jméno.

Genesis 1,27 (ČSP): Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

Skutky apoštolské 13,33 (ČSP): splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ,Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘

Janův 9,2–3 (ČSP): Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.

Skutky apoštolské 17,24–25 (ČSP): Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno.

První Korintským 13,1–3 (ČSP): Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

bible.com

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král