Lásko!

Tak už mi lásko pověz,
proč tady ještě jsem…
tak už mi, teda, pověz,
proč jsem, člověkem…

Proč a k čemu vůbec –
vždyť ptám se za Tebe –
proč všechny rovnou,
nerodíš do nebe… ?!

Protože málo věřím,
když Ti namítám…
protože málo věřím Tobě,
když jenom cítím, už zase, se bez ní, sám…1 Jan 4:8 CSP:
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

Efeským 2:8 CSP:
Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar

Job 2:10 CSP:
Odpověděl jí však: Mluvíš, jako by promlouvala jedna z bláznivých žen. Což budeme přijímat od Boha dobré, a zlé přijímat nebudeme? V tom všem Jób nezhřešil svými rty.

Římanům 8,28–30 (ČSP): Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.


Pláč 3:39
Jobík 7 kap.
Žalm 51


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král