Linda Perry – Lost Command (EN-CZ text-lyrics)

youtube nahled

Lyrics / text :

Lord I feel I’ve lost command
The ship I’ve built is crashing from my hands
Everything seems so unclear
My tattered sails have all but disappeared
There was a lightning crash right over me
It struck so hard my ship began to sink
And just as the sea began to take me down
Someone reached right in and rescued me

 
 
La la la la la la la [in English]

Stranded so very very long
Lately lord I just don’t feel too strong
See hopeless is carrying me away
I’m on my knees begging for today
There was a lightning crash right over me
It struck so hard my ship began to sink
And just as the sea began to take me down
Someone reached right in and rescued me


Lord hear my prayer, hear my prayer love will rescue me
Lord hear my prayer yes I know, I know, I know you’ll rescue me
When your fear turns to faith, you’ll find that you won’t feel so alone
When your weakness turns to strength, you’ll find that your suddenly back home
Lord hear my prayer, hear my prayer love will rescue me
Lord hear my prayer yes I know, I know, I know you’ll rescue me
Lord I feel I’ve lost command
The ship I built is crashing from my hands

Pane, cítím, že ze zřetele jsem ztratil tvý nařízení,
tu loď, co jsem postavil ve svých rukou neudržím…
A vůbec ničemu nerozumím…
O plachty mý, potrhaný, přišel jsem…
To když blesk třísk přímo přese mě,
trefil se tak, až se má loď začala potápět,
ale právě ve chvíli, kdy už moře si mě bralo,
Kdosi zasáhl a zachránil mě.

La la la la la la la [Česky]

Ztroskotanec jsem už strašně dlouho
a zrovna se necejtím jako žádnej silák,
musím se dívat, jak krade mě beznaděj,
tak na kolenou prosím za dnešek…
To když blesk třísk přímo přese mě,
a trefil se tak, až se má loď začala potápět,
právě v tu chvíli, kdy moře mě chtělo již nikdy nevydat,
Kdosi zasáhl a zachránil mě.

Pane, slyš mou modlitbu, ať pronikne k tvým uším a láska mě zachrání…
Pane, slyš mou modlitbu, a ano vím, vím, vím, že Ty mě zachráníš…
KDYŽ JE TVŮJ STRACH OBRÁCEN VE VÍRU, poznáš, že se nikdy nebudeš cítit sám…
A tak když se slabost promění na sílu, zjistíš, že najednou se vracíš domů…
Pane, slyš mou modlitbu, ať pronikne k tvým uším a láska mě zachrání…
Pane, slyš mou modlitbu, a ano vím, vím, vím, že Ty mě zachráníš…
Pane, cítím, že ze zřetele jsem ztratil tvé nařízení,
tu loď, co jsem postavil ve svých rukou neudržím…Hospodin činí vše, co chce — na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. (CSP Žalmy 135:6)

Opustí-li jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, ztrestám jejich nevěrnosti metlou a ranami jejich nepravosti, ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů. Jednou jsem přísahal na svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo potrvá navěky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce, pevně bude stát navěky jako měsíc, věrný svědek nad oblaky. Žalmy 89:31-38

Mé ovce bloudí po všech horách a na kdejakém vyvýšeném návrší; mé ovce jsou rozptýleny po celém povrchu země a nikdo po nich nepátrá ani je nehledá. (CSP Ezechiel 34:6)

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná ty, kteří v něm mají útočiště (CSP Nahum 1:7)

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král