Miluju

Pochopil jsem mlčení.
Pochopil jsem Lásku.
Pochopil jsem Ježíše:
mlčení dal před Bohem,
mlčení dal v sázku.

Tak miluju zvuk deště,
co padá na okapy.
A miluju to hřmění,
kdy bojí se,
mrakodrapy…Ezechiel 6,9 (ČSP): Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou , vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi.

Izajáš 53,6–7 (ČSP): My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před  střihači byl němý, ústa neotevřel.

Jonáš 2,9 (ČSP): Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost.

bible.com

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král