O mně

daniel-kral Zdravím, já jsem Dan ;-) Tyhle moje, někdy i dost osobní stránky vznikly kolem roku 2008. Původně byly zamýšleny jako galerie fotografií a kreslení, ovšem postupem času, v roce 2012, se z nich stal vlastně i blog, nebo možná takovej občasnej deník. A tím víc od doby, co čtu Bibli. A to si myslím, že by to měl dělat každej. Číst Bibli. Ale s tím stejně nikdo nic nenadělá. Kdo ví, ví…


List Galatským 6,4–5 (ČSP): Každý ať zkoumá své jednání, a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe, a ne na druhého. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad.

Důvěřoval jsem, i když jsem říkal: Jsem velmi ponížený. Když jsem se unáhlil, řekl jsem: Každý člověk je lhář. Žalmy 116,10–11 (ČSP)

Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou, vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi. Ezechiel 6,9 (ČSP)


Daniel Král