Otcovství

Jaký Otec, takový Syn.
Tak nelžete o Bohu,
vždyť Ježíš, znal přece splín…


Potom přejdou jako vítr a pominou. Ten, jenž má svou sílu za boha, však ponese vinu. Ty jsi přece odedávna, Hospodine, můj Bože, můj Svatý, ( ty neumíráš. ) Hospodine, ustanovil jsi ho k soudu, Skálo, určil jsi ho ke kárání. ( Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívaly na zlo, ) nemohou hledět na trápení. Proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš, zatímco ničema pohlcuje spravedlivějšího, nežli je on? Učinil jsi lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce? Všechny je může vytáhnout na udici, odvléct je ve své síti, sebrat je do svého nevodu; proto se raduje a jásá. Proto obětuje své síti, pálí kadidlo svému nevodu, neboť díky nim ( je jeho podíl úrodný ) a jeho potrava tučná. Cožpak smí takto vyprazdňovat svou síť, stále bez soucitu pobíjet národy? (CSP Abakuk 1:11-17)

Řekli mu: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mne ani mého Otce; kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“ (CSP Jan 8:19)

A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. (CSP Micheáš 5:1)


Bible


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král