Prach

Jsem prach co brečí
a má dost řečí.
Však komu vděčí?!Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: v„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. [ Amen. ] Mám klíče smrti i podsvětí. (CSP Zjevení 1:14-18)

List Jakubův 1,16–18 (ČSP): Nemylte se, moji milovaní bratři. Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

A srazím rohy všem ničemům, rohy spravedlivého však budou pozdviženy. (CSP Žalmy 75:11)

Izrael je Hospodinem zachráněn věčnou spásou. Nebudete se stydět a nebudete zahanbeni na věky věků. Neboť toto praví Hospodin, jenž stvořil nebesa, on je Bůh, který vytvořil zemi a připravil ji, on ji upevnil, nestvořil ji zbytečně, vytvořil ji k bydlení: Já jsem Hospodin a jiného není. Nemluvil jsem tajně v temném místě země, neřekl jsem ( potomstvu Jákobovu zbytečně: Hledejte mě. ) Já, Hospodin, mluvím spravedlnost, oznamuji přímost. (CSP Izaiáš 45:17-19)


Zjevení 1.kap


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král