Přání

Postav mne, Bože, do první linie!
Ať poznám už, že ve mě,
tvý Slovo přežije.

Vždyť co nutí vojáka, tohleto chtít?
Zda-li ne touha zvítězit
a všechno už za sebou mít?

Izajáš 28,16 (ČSP): Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat.

Jób 7,1–2 (ČSP): Což není na smrtelného člověka na zemi vložena povinnost služby a nejsou jeho dny jako dny najatého dělníka? Jako otrok baží po stínu a jako najatý dělník čeká na svou mzdu,

Sofoniáš 3:8 (ČSP): Proto čekejte na mě, je Hospodinův výrok, na den, kdy povstanu ( jako svědek, ) neboť mé rozhodnutí je sebrat národy, shromáždit království, vylít na ně své rozhořčení, všechen svůj planoucí hněv, neboť celá země bude strávena ohněm mé žárlivosti.

bible.com

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král