Proto má měsíc tvář…

Proto má měsíc tvář, protože je svědek.

“Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. Jednou jsem přísahal při své svatosti. ( Což bych lhal Davidovi? ) Jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Jako měsíc bude pevně stát navěky — a svědek v oblacích je spolehlivý. Sela.” (CSP Žalmy 89:35-38)

“A já ho ustanovím prvorozeným, nejvyšším z králů země. Navěky mu zachovám své milosrdenství, má smlouva s ním bude trvalá. Ustanovím natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. Pokud jeho potomci opustí můj zákon a nebudou žít podle mých nařízení, jestliže má ustanovení znesvětí a nebudou zachovávat mé příkazy, navštívím jejich přestoupení holí a jejich zvrácenost ranami, ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. Jednou jsem přísahal při své svatosti. ( Což bych lhal Davidovi? ) Jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Jako měsíc bude pevně stát navěky — a svědek v oblacích je spolehlivý. Sela.” (CSP Žalmy 89:28-38)

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král