Skládací

Někdy se, někdy, stane mi, jakobych pochopil Boha.
Sobě nás dal téměř na roveň a my mu teď bereme roha…

Tak třeba tohle mi došlo, když jsem nahrával bicí beat do počítače z aplikace z mobilu. Říkal jsem si, jak je blbý bejt na skládání muziky sám. Co nástroj to jedna stopa a nahrát tu další musím zase sám do té předchozí. A že kdybych byl Bůh, stvořil bych si k tomu pomocníky třeba. Ale jelikož bych chtěl, aby nehráli tak tupě strojově jako ta aplikace, tak… :o)
Ezechiel 6,9 (ČSP): Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou , vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi.

2 Jan 1:9 (ČSP): Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení [Kristově], má i Otce i Syna.

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král