Sobec

Ty šrámy na srdci,
taky jsou od Boha…
Těm co ho milují,
chtěl jsem se podobat…


List Galatským 6,4–5 (ČSP): Každý ať zkoumá své jednání, a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe, a ne na druhého. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad.


Matouše 11,18–19 (ČSP): Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ,Má démona!‘ Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ,Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. “

Ezechiel 6,9 (ČSP): Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou , vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi.

Job 39

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král