Tobě

Komu budu psát… jí?!
Komu budu psát, skrz zdi svýho vězení?!
Tobě! Bože, Tobě!
Kdo jiný, krom Tebe, nic co říká nezmění?!

Římanům 11,32 (ČSP): Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

Žalmy 116,10–11 (ČSP): Důvěřoval jsem, i když jsem říkal: Jsem velmi ponížený. Když jsem se unáhlil, řekl jsem: Každý člověk je lhář.

Římanům 3,4–6 (ČSP): Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: ,Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.‘ Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď po lidsku. Naprosto ne! Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit svět?

“A všechen lid, který ho slyšel, i celníci uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem.” (CSP Lukáš 7:29)

zdroj:
Bible

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král