Trpělivost

...kliknutím na fotku přejdete na článek: Alois Volkman: Ptám se svých slov

Jakou to velkorysou trpělivost s námi máš Bože. Když my sami kolikrát ani s jedním člověkem pár nicotných lidských let nevydržíme, a Ty?

Tisíce let generací lidských synů stále dokola snášíš a odpouštíš naši nevěru i drzé vyčítání a trpělivě čekáš na Tebou určený vhodný čas se svým návratem, aby nikdo z Tvých vyvolených nepřišel na zmar. Vždyť ty námi trápíš sám sebe.

A my ještě chceme o Tobě důkazy a ptáme se kde je Láska? Co chceme dokázat? Nechceme vlastně spíše, jen žít si ještě aspoň chvíli po svém, těch našich pár ubohých dní? Jsme jako dítě, co nechce z pískoviště. Copak máme zůstat navždy zaostalí a hrát si s bábovičkama i jako dospělí, pro naši hloupost, jíž se nechceme vzdát? A ještě Ti drze říkáme co máš dělat, tvé bytí podmiňujeme svou logikou a stavíme se Ti na roveň. Jako bys Ty dávno před založením světa nevěděl, co máš v plánu a co bude v každém z nás.

A pak se divíme, kam nás to zas vleceš a že to pak víc bolí! Vždyť jak jsi nechal napsat:
“Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni.”
a “Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět.”
a “A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům: “Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.”” .
Tak k čemu důkaz?! Vždyť věřit Tobě a Ježíšovi je přece důkaz! Copak bez důvěry má jakýkoli vztah cenu? Tím spíše ten s Tebou!

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště věřících. 1 Timoteus 4:10

souvislosti:
‭Jan 5:19‭-‬29

Job 36:19-26
1 Jan 5 kap.
‭Římanům 8:1‭-‬34
2 Petr 3:9

Přísloví 19:2
1 Jan 3:4
Job 28

Žalmy 37
Matouš 24:36
Jan 8:12
Židům 12:5‭-‬13
Izaiáš 26:10
‭Židům 11:1-‬40
‭Izaiáš 1:10‭-‬31
Izaiáš 54:8

Jeremiáš 1:5
Izaiáš 25:1
Filipským 2:13
Izaiáš 44:24-28Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král