V úkrytu

To dobré mám, ale i vztek a zlost.
Tak jsem i špatné dostal na starost.
A taky hloupost, závist a sobectví,
a nejenom tohle, je můj hřích.

Mám tedy, pro své bližní, milovat se?
Nebo, pro svůj hřích, mám se nenávidět?
Vždyť sám sebe soudit není špatné,
a koho Bůh uvidí, za Ježíše, když schovám-li se?!Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“ (CSP Lukáš 19:10)

souvislosti:
1.Jan 2
1 Samuel 30:3-6
Žalmy 91:1
Římanům 7.kap
1 Korintským 11:31-32
Římanům 12:21
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král