Víra

Víra je to, co mi Bůh dal, když mě má rád. Pak nejkrásnější ženskou potkat a k ní i cit, přesto jí nepoznat a přesto žít. A přesto mu věřit, že tak to chce mít. A nebo líp: důvěřovat, i když si myslím, že tak to chce mít.


Tu Jóbovi odpověděl Hospodin z vichřice. Řekl: Nyní si přepásej bedra jako muž, ať se tě vyptám, a pouč mě. Chceš snad zrušit i můj soud, prohlásit mě vinným, a tak se ospravedlnit? Zdalipak máš paži jako Bůh a můžeš hřímat hlasem, jakým hřímá on? Nyní se ozdob ( vznešeností a vyvýšeností, ) oděj se majestátem a důstojností. Rozlij zuřivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho. Pohleď na každého pyšného a pokoř ho, ničemy sraz na jejich místě. Skryj je společně do prachu, jejich ( tváře obvaž na skrytém místě. ) I já ti budu vzdávat chválu, že ti pomůže tvá pravice. (CSP Job 40:6-14)

Kdyby Hospodin nebyl mou pomocí, brzy by má duše spočinula v říši ticha. Řeknu-li: Uklouzne mi noha, tvé milosrdenství, Hospodine, mě podepře. Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utěší mou duši. Což se k tobě připojí zkázonosný trůn působící trápení — proti všem Božím ustanovením? (Žalmy 94,17–20 ČSP)

Hospodin činí vše, co chce — na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. (CSP Žalmy 135:6)

Římanům 8,28–30 (ČSP): Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

Lukáše 6,31–32 (ČSP): Jak chcete, aby lidé činili vám, [i vy] stejně čiňte jim.

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král