Z vděčnosti

Miloval jsem tě, pro tvoje hodnoty,
pro moudroust ukrytou, v leckterých slovech tvých…
Miloval jsem tě, pro tvoje úsilí,
přes všechny bolesti, co tvý oči prožily.

Miloval jsem tě, pro tvoji trvalost,
neměnit věci, pro jejich omšelost…
Miloval jsem tě, že, ač mě máš na starost,
trpíš mý úlevy, trpíš mou děsivost…

Co já ti po letech, po letech známosti,
co já ti můžu dát, ze zoufalý vděčnosti?!
Z vděčnosti Bohu, že nedal mi míň,
než nepoznat nejlepší, ze všech svých vín?!

Vždyť poznal jsem nejlepší, nejlepší z žen,
ze kterých synové, matek i dcer,
mívají splín…
Kéž Bůh mě udrží, v pokoře, vím.On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte. (CSP Lukáš 11:46)

Žalmy 116,10–11 (ČSP): Důvěřoval jsem, i když jsem říkal: Jsem velmi ponížený. Když jsem se unáhlil, řekl jsem: Každý člověk je lhář.

Žalmy 94,17–20 (ČSP): Kdyby Hospodin nebyl mou pomocí, brzy by má duše spočinula v říši ticha. Řeknu-li: Uklouzne mi noha, tvé milosrdenství, Hospodine, mě podepře. Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utěší mou duši. Což se k tobě připojí zkázonosný trůn působící trápení — proti všem Božím ustanovením?

První list Timoteovi 6,16–19 (ČSP): On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v [živého] Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku; ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní, a tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života.


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král