Ženy

Můj Bože, vždyť brečím i ze spaní!
K čemu jsou ženy?!
Vždyť zatím mi pořád,
jen množí utrpení!

Přesto jsem pochopil,
z těch přezrálých citů,
jak Ty sám jsi trpěl,
když v Synu, jsi byl tu…


Přísloví 18,22–23 (ČSP): Kdo nalezl ženu, nalezl dobro, dosáhl zalíbení u Hospodina.

“Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.” (2. Korintským 5:19)

Přísloví 19,14 (ČSP): Dům a majetek jsou dědictvím otců, ale rozumná žena je od Hospodina.

Žalmy 69,6–7 (ČSP): Bože, ty znáš mou pošetilost; má provinění ti nejsou skryta. Kéž se kvůli mně nestydí ti, kdo na tebe očekávají, Panovníku, Hospodine zástupů, kéž se nehanbí kvůli mně ti, kdo hledají tebe, Bože Izraele.

souvislosti:
2. Korintským 5:14-21
Jan 14:9
1.Korintským 13
Žalmy 127:1-2
1 Petr 5:10
Job 36


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král