Zkušenosti s rozhodováním opatrovnických soudů u dětských smluv stavebního spoření

Aktualizace 2: Opatrovnický soud k výpovědi dětské smlouvy o stavebním spoření po vázací době již není potřeba, pro bližší informace si přečtěte článek zde ».
Aktualizace: tento zákon přestane rodiče trápit pravděpodobně již koncem léta 2016, kdy by měla být do sbírky zákonů přidána novela již podepsaná p.Prezidentem. Její platnost by měla nabýt účinnosti právě uveřejněním ve sbírce zákonů. Jelikož ale stále nevím, zda se výpovědi podané za platnosti současného výkladu NOZ, budou řídit stávajícími pravidly, nebo zda od data uvedení novely v platnost se všechny výpovědi, i již podané, obejdou bez opatrovnického soudu, doporučuji klientům s dětskými smlouvami zatím s podáním výpovědi počkat.
monis-thinking

Když byl schválen nový občanský zákoník (dále jen NOZ) čekalo se jak dopadne jeho aplikace a výklad. Jednou z těch málo příjemných věcí, jež nám zkomplikovaly život je paragraf 898 tohoto zákoníku. Pro pořádek si zopakujme co tento paragraf vlastně říká:

  §898
 1. K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.
 2. Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě
  a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,
  b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,
  c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo
  d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.
 3. K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

Zejména odstavec 2, písmena c) uvádí možný právní důvod k tomu, aby byl vyžadován opatrovnický soud v případech, kdy dítě “dar” dostává nebo jej poskytuje. Tak je pravděpodobně výkladem chápán výběr financí ze stavebního spoření. Co je to vlastně “nikoli zanedbatelná majetková hodnota” se už neřeší. Také stavební spořitelny k této hodnotě přistupují značně individuálně.

Když jsem v polovině roku 2014 řešil výklad tohoto paragrafu, chápal jsem jako nelogické i to, že ač zákon hovoří jak o nabytí tak i pozbytí majetku, tak spořitelny zajímá jen výběr. Logika velí přeci soudně rozhodovat o vkladu i výběru – tak jak §898 jasně v bodě 2 písmene c) hovoří. Jak jsem zjistil později, praxe vypadá jinak, jelikož se zde aplikuje soudní ustálený výklad že: vklady prostředků na účet dítěte jsou sice v podstatě dar, ovšem tento dar není ve střetu zájmu v poměru rodič-dítě, kdežto výběr je.

Výklad zákona jde tedy v tomto případě proti jeho liteře? Asi ano. Ač, si nedokážu si představit, že by soud rozhodoval i o vkladech.

A jaké jsou zkušenosti rodičů s tímto zákonem? Za poslední rok mi několik klientů ochotně poskytlo zpětnou vazbu v tom jak jejich soudní stání probíhalo. Konkrétní samozřejmě být nemohu a tak jen pár postřehů:

 • obecně se soudy v Praze zabývají žádostmi rychleji a více věci zjednodušují než mimopražské (to je zřejmě dáno tím kolik mají na stole případů a zda tam také mají místo na kafe či nikoli…)
 • v menšině případů soudy poslali do bytu rodičů sociálku na kontrolu
 • v některých případech defakto soud rozhodl během doslova 5-ti minutového stání ve prospěch žádosti rodičů
 • zatím vždy klienti čekali na soudní stání vždy minimálně několik týdnů
 • V jednom případě rodič čeká již 7 měsíců na začátek jednání OS – má již přiděleno jednací číslo. Překvapující je to, že se jedná o pražský soud.

Predikovat tedy chování soudu moc nelze, záleží na konkrétním případě i soudu. A do budoucna se od této praxe zatím ustupovat nehodlá. Dokonce se objevují i informace že některé banky (nepodařilo se mi dohledat spolehlivé zdroje) tuto praxi začínají uplatňovat i na spořící účty dětí. Což jistě vnukává i myšlenku proč to dělají, když záleží na individuálním přístupu banky a výkladu zákona.

Uvítám komentáře s Vašimi zkušenostmi a názory.

zdroje:
NOZ §898
Komentář k NOZ §898
epravo.cz/top/clanky/sporit-muzes-vybirat-nesmis

Postřehy Napsat komentář


8 komentářů

 1. protfromkpax napsal:

  Vážení,
  chtěl bych se podělit o zkušenost s výpovědí stavebního spoření vedeného na nezletilého.
  Takže popořadě:
  Stavební spoření jsme založili na naší dceru v roce 2001 a měsíčně jsme tam posílali pár stovek.
  Na konci minulého roku, když jsme se blížili do finále s rekonstrukcí našeho RD a chybělo nám pár peněz na dokončení pokojíčků v podkroví, jsme se rozhodli vypovědět stavební spoření.
  Při výpovědi nám ve stav.spoř. sdělili, co vše je třeba absolvovat.

  den 0 – 4. 11. 2014 – posílám na soud Brno-venkov “žádost o schválení právního úkonu za nezletilého”

  den 69 – 12.1.2015 – okresní soud Brno-venkov odesílá předvolání na jednání.

  den 76 – 19.1.2015 – městský úřad Tišnov odesílá předvolání na jednání.

  den 90 – 2.2.2015 – na jednání na MěÚ jsem šel já s dcerou. Ochotný a příjemný pán z odboru sociální péče se nám omluvil za komplikace způsobené novým OZ, oznámil že bude u soudu jako dceřin opatrovník a probrali jsme proč chceme vypovědět stav.spoř. Poté se zeptal dcery, jestli tomu rozumí a jestli s tím souhlasí (je jí 14 let, tak to bylo s očima v sloup “jóó, jasněéé…”). Já se ještě dozvěděl, že není nutný black tie, ale kraťasy taky nejsou vhodné.

  den 91 – 3.2.2015 – jednání na soudě. Přicházíme se ženou akorát na čas (před rámem si uvědomuji obsah kapes, tak se vracím do auta odložit nějaké zavírací nože, jejichž přítomnost jsem považoval za běžnou). Jednání začíná se zpožděním asi 20 minut (jsme ten den první na řadě). Soudkyni dávám rodné a dodací listy, smlouvy o stav. spoř. a výpisy z účtů kam peníze půjdou. Soudkyně se nás postupně ptá kdy se narodily naše děti (s těmi rodnými listy před sebou), kolik kde dlužíme – hypotéka a spol., na co chceme peníze použít, a dále četla co všechno bylo k soudu doloženo (mimo jiné zpráva z naší obce, jakou máme v obci pověst!!! – ještě že už nejsou domovní a uliční důvěrníci…). Pán ze sociálky celou dobu sedí a občas řekne: ano, souhlasím, ano, souhlasím (jeho lituji, jestli toto absolvuje 2-3x týdně). Pak nás vyženou se soudní síně před vynesením rozhodnutí. Jsme povoláni zpět, soudkyně rozhoduje, že můžeme nakládat prostředky ze stav.spoř. ale pouze v souladu s potřebami dítěte. Znova nás vyženou a ještě chtějí na okopírování rodné listy – to jim trvá asi 15-20 minut. Mezi tím tam už čekají ti co mají jednání po nás. My ale končíme v čase kdy už měli končit ti po nás, tak tam čekáme my a další 2 skupinky. Na místě se vzdáváme odvolání, čímž by se to mělo urychlit.

  den 125 – 9.3.2015 – soud posílá dopis s pruhem s rozhodnutím. Jak se mu vrátí doručenky, můžeme si dojít pro vyznačení doložky nabytí právní moci. Dopisy jdou mě, manželce a na sociálku. Přebíráme druhý den a já přemýšlím kdy si mám zavolat na soud, jestli to už proběhlo (3 dny je asi málo, ale za týden tam zavolám…).

  den 140 – 24.2.2015 – poslední týden volám na informace již denně (někdy 2x) a dnes mi řekli, že se můžu stavit pro vyznačení doložky. Doložku mám, na stavební spořitelně si ji okopírovali a slíbili, že do 10-ti dnů budu mít peníze na účtu.

  den 150 – peníze na účtu – HAPPY END??? …po 150 dnech sotva…

  • Daniel napsal:

   Děkuji Vám za komentář, na to jaká to byla složitá situace jste ho napsal navíc i s humorem a to se cení :) Obzvláště dcery “jóóó, jasně…” mne pobavilo… Nicméně, včera jsem zrovna aktualizoval článek kdy mi jeden klient dal echo, že vlastně čeká na soud již 7-mý měsíc… to je docela hodně už, zvláště pokud si uvědomíme že někteří rodiče na tyto finanční prostředky mohou z jakýchkoli důvodů spěchat…

 2. Alice napsal:

  Tak oje zkušenost? 7.1. 2015 jsme si zažádali u okresního soudu v Lounech o výplatu prostředků ze stavebního spoření našeho syna. A výsledek? Zítra tj. 25. 2. 2016 se konečně máme dostavit k příslušnému soudu……. Miluji tu rychlost našich úřadů…..

  • Daniel napsal:

   Děkuji za komentář, myslím že teď asi držíte rekord ze zdejších komentářů :) Mám ale dobré zprávy, nevím kdy o tom něco napíšu, ale vypadá to, že tento zákon bude upraven a vše bude zase jako dříve. Změnu by měl dle plánu podepsat pan Prezident ještě letos. Takže k výpovědem dětských stavebek by měly stačit zase jen podpisy obou rodičů a kopie rodného listu k prokázání rodičovství. Doufám že to projde. :)

 3. Daniel napsal:

  Provedl jsem rychlou aktualizaci článku, protože očekáváme novelu, která by měla tuto situaci vrátit do původního stavu před NOZ, kdy budou stačit opět pouze ověřené podpisy obou zákonných zástupců a kopie RL dítěte.

 4. Viktorka napsal:

  Dobrý den,
  soud sice v mém případě rozhodl v 5 minutách, ale před jeho ´rozhodnutím´ se rodičů zeptal jen jejich datum narození.. jen si něco diktoval do svého diktafonu a pak slyším: ´tak rozhoduji´.
  A tak se stalo, když jsem se tedy zeptala (nemluv když nejsi tázán), kam peníze poputují, sdělil mi, že na účet ex/manžela.
  Ups, řekla jsem, že nesouhlasím (rozvádíme se), oba přeci použijeme peníze ve prospěch dítěte, máme střídavou péči po týdnu.. soudce odpověděl, že mám smůlu a mohu se odvolat až doručí rozhodnutí.. ale že pochybuje, že odvolání bude vyhověno?!
  Takže pěkně děkuji, za takovou spravedlnost.. ale nezbývá, než se odvolávat.. a to nás ještě čeká rozvod a spory o majetek :(

 5. Marie Karásková napsal:

  dobrý den,prosím o radu.)
  Jsme prarodiče,máme 4 vnoučata.N dětskou vkl.knížku v Ćes.spoř.jim šetříme.
  Jelikož jsme nechtěli zakládat 4 účty,tak jsme volili pro 2a 2 sourozence 1 knížku.
  Našetřili jsme 2x 450ooo,-Kč.Nyní jsme zjistili/naší nedůdledností/,že vklad je úročený pouze do částky 250000,-Kč.Rozhodli jsme se vklady rozdělit na všechny 4 vnoučata,ale bohužel pouze 100000,-Kč se dá převést.
  Na zbytek musí rodiče žádat opatrovnický soud.
  Prosím o radu,jak máme postupovat?Finance nyní nejsou úročené,
  Děkuji ,za odpovědˇ.

  • Daniel napsal:

   Dobrý den, pokud je nutný opatrovnický soud tak žel musí proběhnout. To se obejít nedá. Ovšem ne na všechny produkty je nutný. Záleží také kdy se vybírají. Pokud by jste chtěli probrat to více, zavolejte i na telefon uvedený v sekci kontakt. Rád to s Vámi prodiskutuji, ovšem u vkladní knížky si nejsem jist, zad poradím. Hezký večer. Daniel Král

Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král