nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

Víra, naděje a láska

1 Korintským 13:13 (CSP): Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska.

Římanům 13,10 (ČSP): Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska.

Druhý Korintským 3,14–17 (ČSP): Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože …číst dále ►

Stezka

Jsou mokrý a pálivý,
po dešti ty kopřivy.
 ►

Pěškobusem

A není lepší jít pěšky?!
Trvá to dýl a je to hezčí…
:)
 ►

Co já vim

Dals jí jemu.
Tak co já s tím!?
Ať přestanu,
i pochopím…
 ►

Error 500

Naučils mě milovat cizí.
Litovat všeho, co mizí.
Až zdá se mi, že nemám rád,
nic už napořád…

Proč je má …číst dále ►

Vlk

Naučim se všechno,
naučim se hrát,
naučim se obchodovat,
prodávat i lhát…

Naučim se všechno,
dostávat i brát,
naučim se všechno, …číst dále ►

Souvislosti v Bibli #22

„Nato Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před Hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil je; zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: To je to, co promluvil Hospodin: Prostřednictvím těch, kteří …číst dále ►

    Nedávné fotky a kreslení:

Porozumění

Zlo mě rozčiluje, krása dojímá.
Mít tak u toho, koho objímat. . .


„Samuel řekl lidu: Nebojte se! Spáchali …číst dále ►

Pravda

„Ježíš jim řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec. A ten, kdo mne poslal, je se mnou; nezanechal mne samotného, protože já stále činím to, co se jemu líbí.“ Když toto mluvil, …číst dále ►

O srdci

„Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činů.“ (CSP Jeremiáš 17:9-10)

„Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá.“ A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to …číst dále ►

Learning piano 103

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář

Learning piano 101

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář

Learning piano 99

Bicí jsem si pustil z aplikace v mobilu, jinak vše ostatní je na klávesy.

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář

Aktuální otázka

„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.“ (CSP Jan 3:5) …a já se ptám: je Ježíš lhář?!  ►

Obraz

tun.jpg

Láska nemá opak.
Bůh nemá opak.
 ►

Každej řádek v Bibli platí na každýho člověka v každý době.

Každej řádek v Bibli platí na každýho člověka v každý době.

 
Postřehy Přidat komentář

Learning piano 98

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář

Bez lásky není víra. Logicky:

Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. (Galatským 5:6 CSP)  ►

Learning piano 97 – Knockin‘ on Heavens’s door – organ cover

 
Hudba a poezie Přidat komentář

Dejte si věci do těch… do souvislostí!

„A když se ten prorok dá svést a promluví slovo, svedl jsem ho já Hospodin. Vztáhnu proti němu svou ruku a vyhladím jej zprostřed svého izraelského lidu.“ (CSP’09 Ezechiel 14:9)

„Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: „Jsem pokoušen od Boha.“ Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.“ …číst dále ►

Tears on the keybed (learning piano 95)

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář

Learning piano 94

youtube nahled
 
Postřehy Přidat komentář

Learning piano 93 – Telefonní žebrák

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář

Souvislosti v Bibli #21

Vyjděte z něho, můj lide! Zachraňte každý svou duši před Hospodinovým planoucím hněvem. Vaše srdce ať neochabne, nebojte se zprávy, která je slyšet v zemi! V jednom roce přijde jedna zpráva a v dalším roce další zpráva; v zemi bude násilí, vládce proti vládci. (Jeremiáš 51:45-46 CSP)

Zástupům, které vycházely, aby …číst dále ►

Vole, až…

Až ti jednou potečou slzy z obou očí najednou, zjistíš, že jejich cesta po tvý tváři je před Bohem stejně výmluvná, jako koryto řeky…
A má snad řeka hranice?

V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i …číst dále ►

Learning piano 90

youtube nahled
 
Hudba a poezie Přidat komentář