« Fotografie

spolehlivy-svedek-v-oblacich

„Pokud jeho potomci opustí můj zákon a nebudou žít podle mých nařízení, jestliže má ustanovení znesvětí a nebudou zachovávat mé příkazy, navštívím jejich přestoupení holí a jejich zvrácenost ranami, ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. Jednou jsem přísahal při své svatosti. Což bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Jako měsíc bude pevně stát navěky — a svědek v oblacích je spolehlivý. Sela.“ (CSP’09 Žalmy 89:31-38)

Daniel Král