nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

O mně

daniel-kral Zdravím, já jsem Dan ;-) Tyhle moje, někdy i dost osobní stránky vznikly kolem roku 2008. Původně byly zamýšleny jako galerie fotografií a kreslení, ovšem postupem času, v roce 2012, se z nich stal vlastně i blog, nebo možná takovej občasnej deník. A tím víc od doby, co čtu (i přes vzácnou výchovu rebel) Bibli. A to si myslím, že by to měl dělat každej. Číst Bibli. Ale s tím stejně nikdo nic nenadělá. Ale to je fuk…

Koncem roku 2010, jsem začal pracovat pro největší stavební spořitelnu v čechách, Lišku, ČSOB a Hypoteční banku. V polovině roku 2014 jsem začal spolupracovat s dalšími bankami. Z jara, léta Páně 2016 jsem se, po roce půl na otevřeném trhu, rozhodl využít jednu luxusní příležitost a vrátit se do Lišky. Pomáhám klientům s hypotékami a úvěry, s pojištěním a třeba i se spořením. Chci poskytovat kvalitní poradní servis, dospěl jsem totiž k tomu, že skutečný obchod je vztah a vztahy chci mít dobré.

Kromě oblasti financí, IT a obchodu se kterými jsem v kontaktu defacto neustále, jsem i působil na několika technicko-obchodních pozicích v oblasti digitálního tisku a polygrafie jako konzultant, technik a školitel.

Mezi mé koníčky patří hudba, příležitostná fotografie a občas i kreslení. Za svůj život jsem taky už složil pár básní a písniček. Většina z tý muziky je na soundcloud » (dříve na jamendo.com).


List Galatským 6,4–5 (ČSP): Každý ať zkoumá své jednání, a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe, a ne na druhého. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad.

Důvěřoval jsem, i když jsem říkal: Jsem velmi ponížený. Když jsem se unáhlil, řekl jsem: Každý člověk je lhář. Žalmy 116,10–11 (ČSP)

Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou, vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi. Ezechiel 6,9 (ČSP)