nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!
Automatically translated web. NOTE: Automatic translation is often misleading or incorrect. Some functions may not works.

Automaticky přeloženo:  Tento překlad může být chybný nebo zavádějící!  Některé funkce nemusejí fungovat.

Jedinej strach

Když Bůh se nedá znát,
nikdo Ho nepozná.
O tom je tenhle svět –
domnělá svoboda.

Když skryje se světlo,
aby tma byla,
dá se snad říct,
že její je síla?

Když skryje se sám,
Ten, kdo je světlem…
jen pak bych se bál – aby až vrátí se,
vidět mně chtěl, soudit mě odmítl a nazval mě bratrem…


Skutky apoštolské 17,28 (ČSP): Neboť ,v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ,Vždyť jsme i jeho rod.‘

Druhý Korintským 5,19 (ČSP): Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.


Matouš 5:13-16
2. Samuelova 7
Matouš 10
Job 34
Žalm 139
Jan 10


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: