nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

Jedinej strach

Když Bůh se nedá znát,
nikdo Ho nepozná.
O tom je tenhle svět –
domnělá svoboda.

Když skryje se světlo,
aby tma byla,
dá se snad říct,
že její je síla?

Když skryje se sám,
Ten, kdo je světlem…
jen pak bych se bál – aby až vrátí se,
vidět mně chtěl, soudit mě odmítl a nazval mě bratrem…Skutky apoštolské 17,28 (ČSP): Neboť ,v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ,Vždyť jsme i jeho rod.‘

Přísloví 1,22–23 (ČSP): Dokdy budou prostoduší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat v posmívání a hlupáci budou nenávidět poznání? Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova.

Jeremjáš 29,11–14 (ČSP): Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok.

Druhý Korintským 5,19 (ČSP): Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.


Matouš 5:13-16
2. Samuelova 7
Matouš 10
Job 34
Žalm 139
Jan 10


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: