nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!
Automatically translated web. NOTE: Automatic translation is often misleading or incorrect. Some functions may not works.

Automaticky přeloženo:  Tento překlad může být chybný nebo zavádějící!  Některé funkce nemusejí fungovat.

Přání

Postav mne, Bože, do první linie!
Ať poznám už, že ve mě,
tvý Slovo přežije.

Vždyť co nutí vojáka, tohleto chtít?
Zda-li ne touha zvítězit
a všechno už za sebou mít?

Izajáš 28,16 (ČSP): Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat.

Jób 7,1–2 (ČSP): Což není na smrtelného člověka na zemi vložena povinnost služby a nejsou jeho dny jako dny najatého dělníka? Jako otrok baží po stínu a jako najatý dělník čeká na svou mzdu,

Sofoniáš 3:8 (ČSP): Proto čekejte na mě, je Hospodinův výrok, na den, kdy povstanu ( jako svědek, ) neboť mé rozhodnutí je sebrat národy, shromáždit království, vylít na ně své rozhořčení, všechen svůj planoucí hněv, neboť celá země bude strávena ohněm mé žárlivosti.

bible.com


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: