nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

Nepochopitelná

Tak jako podzimní les nejde dát do fotky,
tak nejdou do slov, dát myšlenky na tebe…
A podobně stejně, nejde obsáhnout Bůh…
Tak je tu víra, láska a naděje.
A když ho Bůh věnuje, i jeho Duch…


Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“ (CSP Matouš 12:30-32)

V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.(CSP 1. Janův 4:18)

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy, usednete také vy, kteří jste mne následovali, na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct kmenů Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc a získá věčný život. Mnozí první budou poslední a poslední první.“ (CSP Matouš 19:28-30)

Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. (CSP 1. Korintským 13:12-13)


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: