nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

« Skicák

zakt

    Moje ranné pokusy kreslit. Myslim, že zmuchlanej je ten sken proto, že byla už na cestě do koše.