nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!
Automatically translated web. NOTE: Automatic translation is often misleading or incorrect. Some functions may not works.

Automaticky přeloženo:  Tento překlad může být chybný nebo zavádějící!  Některé funkce nemusejí fungovat.

« Skicák

zakt

    Moje ranné pokusy kreslit. Myslim, že zmuchlanej je ten sken proto, že byla už na cestě do koše.