nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!

V úkrytu

To dobré mám, ale i vztek a zlost.
Tak jsem i špatné dostal na starost.
A taky hloupost, závist a sobectví,
a nejenom tohle, je můj hřích.

Mám tedy, pro své bližní, milovat se?
Nebo, pro svůj hřích, mám se nenávidět?
Vždyť sám sebe soudit není špatné,
a koho Bůh uvidí, za Ježíše schovám-li se?!

zdroje:
1.Jan 2 CSP →
Žalmy 91:1 CSP →

Římanům 7.kap CSP →
1 Korintským 11:31-32 CSP →
Římanům 12:21 CSP →


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: